Подбрани находки

Това са малка част от находките, открити на Кокалянски Урвич през годините, представящи основните исторически епохи през които мястото е било обитавано.