Галерия

Късно-средновековния манастир около църквата Св. Илия в крепостта Кокалянски Урвич, кула южно от манастира и цитаделата на Кокалянски Урвич

Етапи на разкриването на късно-средновековния манастир около църквата Св. Илия и кула южно от манастира. От 2021 г. се проучва и цитаделата на Кокалянски Урвич.

2008-2021 г.; работен процес; екипи и подбрани кадри.